Mapa kampa - UlikaRovinj

  1. Recepcija
  2. Open Air Dnevni boravak
  3. Bazen
  4. Bar / Restaurant
  5. Sanitarni čvor
  6. Crne / sive vode
  7. Crne / sive vode

Dimenzije parcela za kampiranje

(na skicama su oznaćena samo stabla koja se nalaze direktno na parcelama – stabla koja se nalaze na granicama parcela nisu oznaćena)

parcele 42, 43

parcele 15,16,17,18,19,20

parcele 25,26,27,30,31,32

parcele 23,28

parcele 36, 37, 39, 40