Mapa kampa - UlikaRovinj

  1. Recepcija
  2. Open Air Dnevni boravak
  3. Bazen
  4. Bar / Restaurant
  5. Sanitarni čvor
  6. Crne / sive vode
  7. Crne / sive vode

W PARCELE – parcele namjenjene kamperima i kamp prikolicama.

T PARCELE – parcele namijenjene šatorima i mini kamperima. Nedostupne velikim kamperima i kamp prikolicama.

E PARCELE – parcele smještene na sjevernom djelu kampa, pored ulaza.

Dimenzije parcela za kampiranje

(na skicama su oznaćena samo stabla koja se nalaze direktno na parcelama – stabla koja se nalaze na granicama parcela nisu oznaćena)

parcele 42, 43
parcele 15,16,17,18,19,20
parcele 24,25,26,27,30,31,32,33

parcele 37, 39, 40, 41